تصاویر ویدئویی

نوع پوشش : کاربید تنگستن و استالایت روش پوشش دهی : HVOF سختی : HV1200 صافی سطح پس از سنگ زنی : 2/0 میکرون

نوع پوشش : کاربید تنگستن و استالایت


 

روش پوشش دهی : HVOF

سختی : HV1200

صافی سطح پس از سنگ زنی : 2/0 میکرون

Print Print | Sitemap
© Poudr Afshan Company شرکت پودر افشان