دکتر مهدی صالحی

 

موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت پودر افشان

پروفسور مهندسی سطح و متالورژی

دانشگاه صنعتی اصفهان

Print Print | Sitemap
© Poudr Afshan Company شرکت پودر افشان