صنایع آهن و فولاد

شافت های پینیون ماندریل با استفاده از فن آوری اعمال پوشش برای اولین بار در ایران

نوع پوشش : اکسید کرم فولاد زنگ نزن نیکل آلومینیوم

 

روش پوشش دهی : APS , FLAME

صافی سطح نهایی پس از سنگ زنی : 4/0 میکرون

کارفرمای طرف قرارداد : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ایجاد ارزش افزوده بیش از 3000 درصد)

Shaft Pinion Mandrill

 

Coating Type: Cr2O3, Steel, NI-AL

Coating Process: APS, FLAME

پینچ رول و غلطک های بریدل خطوط نهایی نورد

نوع پوشش : کاربید تنگستن

روش پوشش دهی :HVOF

صافی سطح پس از پاشش : 4 میکرون

سختی پوشش : HV 1200

کارفرمای طرف قرارداد : شرکت فولاد مبارکه اصفهان

Pinch Rolls, Bridle Rolls

 

Coating Type: WC 12%CO

Coating Process: HVOF

Hardness: 1200 HV

Print Print | Sitemap
© Poudr Afshan Company شرکت پودر افشان